L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Associació Catalana de Diabetis 
11ª Jornada de l'Associació Catalana de Diabetis (ACD)

Divendres, 11 de març de 2016 |8:30-18:15| World Trade Center

10-03-2016 | World Trade Center 1ª planta Edifici Est | Moll de Barcelona s/n (08039 Barcelona)

09:00 - 19:00 Symposium Pre Congrés

11-03-2016 | World Trade Center 1ª planta Edifici Est | Moll de Barcelona s/n (08039 Barcelona)

08:30 - 09:00 Recollida de documentació

08:30 - 18:15 Acte de Cloenda

09:00 - 09:15 Presentació de la Jornada

09:15 - 10:00 Conferència inaugural: Pràctica clínica i epidemiologia de la diabetis: obligats a entendre'ns? Amics per sempre?

10:00 - 11:45 Taula rodona: A la vora del Mediterrani però molt lluny de la dieta mediterrània

Que significa la dieta mediterrània

Prevenció de DM amb dieta mediterrània, PREDIMED

La dieta mediterrània en el tractament de la diabetis

Mecanismes d'acció dels beneficis de la dieta mediterrània

11:45 - 12:15 Cafè

12:15 - 14:00 Taules simultànies

Taula A: Seguretat dels fàrmacs hipoglucemiants

Inhibidors de la DPP-4

Agonistes GLP1

SGLT-2

Taula B: Perquè és tan difícil implementar una dieta a diabetis

Dieta adaptada a minories ètniques

Dieta adaptada a la deprevació socio-económica

Dieta adaptada a diferents pautes insulíniques

14:00 - 15:00 Dinar de treball. Exposició i presentació de pòsters

15:00 - 16:45 Taules simultànies

Taula A: Avenços en la DM1

Variabilitat glicèmica a la DM1

Estat actual dels sensors de glucosa

Diabetis dual

Taula B: Up to date en diabetis tipus 2

Diabetis tipus 2 i gestació

Fetge gras i diabetis

Noves insulines en el tractament de la DM2

16:45 - 17:00 Acte de lliurament

Ajut recerca 2016 Associació Catalana de Diabetis (ACD)

Presentació dels resultats de Ajut recerca 2015 Associació Catalana de Diabetis (ACD)

Ajut de recerca en diabetis 2016, modalitat bàsica (ACD)

17:00 - 18:00 Conferència de cloenda: Microbiotica i Diabetis

18:15 - 18:25 Assamblea ACD obrir document Presentacio obrir document Model candidatura