L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Anàlisi estadística d'enquesta de salut

Dies 9, 16 i 23 de novembre de 2010

Coordinador/a:  Miguel Martín Mateo

Coordinador/a:  Albert Navarro i Giné

Observacions: Cursos semi-presencials
Nota: l'Accés al programa SPSS, excepte en les sessions presencials , és responsabilitat de l'alumne.

09-11-2010 | Facultat de Medicina de la UAB. Campus Bellaterra | Bellaterra (Bellaterra)

17:00 - 20:00 Contingut

Introducció

Les taules de contingència. Estimació i contrastos per versemblança

Modelar freqüències: el model loglineal

Modelar proporcions o prevalences: el model logístic / la transformació logit

L'anàlisi de correspondències (tema opcional no avaluable)

16-11-2010 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB. Campus Bellaterra | Bellaterra (Bellaterra)

23-11-2010 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB. Campus Bellaterra | Bellaterra (Bellaterra)