L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Indicadors de Salut i estadarització de taxes
Curs semipresencial

14 d'octubre a l'aula d'informàtica de la facutltat de Medicina del Campus UAB. Bellaterra

Professor/a:  Miguel Martin

14-10-2011 | Aula d'informàtica de la Facultat de Medicina Campus UAB. Bellaterra | Campus UAB (Bellaterra)

17:00 - 20:00 Introducció: El concepte de salut, aspectes multifactorials de l'estat de salut

17:00 - 20:00 Taxes, indicadors i mètodes d'estandarització: prevalença , incidència i recurrència, comparació de taxes mitjançant els mètodes d'estandarització directe i indirecte i les seves aplicacions, introducció a la modelització de taxes

20-10-2011 | Aula d'informàtica de la Facultat de Medicina Campus UAB. Bellaterra | Campus UAB (Bellaterra)

17:00 - 20:00 Naturalesa estadística dels indicadors epidemiològics: variables de presencia o d'ocurrència, distribucions associades, estimació per interval, el fenomen de la sobredispersió

27-10-2011 | 17:00 - 20:00 | Aula d'informàtica de la Facultat de Medicina Campus UAB. Bellaterra | Campus UAB (Bellaterra)