L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Salut i Humanisme I
Antropologia, psicologia, logoteràpia i anàlisi existencial

De 8 de febrer a 18 de maig de 2013| Sala 1 L'Acadèmia - Can Caralleu

Observacions: Curs acreditat per la Universitat de Barcelona amb 3 crèdits de lliure elecció.

08-02-2013 | Sala 1

16:00 - 20:00 Humanització de la Medicina i les Ciències de la Salut

Professor/a:  Cristina Visiers  

Llicenciada en Humanitats, Logoterapèuta.

09-02-2013 | Sala 1

09:00 - 13:00 Humanització de la Medicina i les Ciències de la Salut

Professor/a:  Cristina Visiers  

Llicenciada en Humanitats, Logoterapèuta.

22-02-2013 | Sala 1

16:00 - 20:00 La manera humana d'enmalaltir

Professor/a:  Cristina Visiers  

Llicenciada en Humanitats, Logoterapèuta.

23-02-2013 | Sala 1

09:00 - 13:00 La manera humana d'enmalaltir

Professor/a:  Cristina Visiers  

Llicenciada en Humanitats, Logoterapèuta.

08-03-2013 | Sala 1

16:00 - 20:00 Anàlisi Existencial

Professor/a:  Cristina Visiers  

Llicenciada en Humanitats, Logoterapèuta.

09-03-2013 | Sala 1

09:00 - 13:00 Anàlisi Existencial

Professor/a:  Cristina Visiers  

Llicenciada en Humanitats, Logoterapèuta.

22-03-2013 | Sala 1

16:00 - 20:00 Orientació al sentit a la finalitat

Professor/a:  Cristina Visisers  

Llicenciada en Humanitats, Logoterapèuta.

23-03-2013 | Sala 1

09:00 - 13:00 Orientació al sentit a la finalitat

Professor/a:  Cristina Visiers  

Llicenciada en Humanitats, Logoterapèuta.

12-04-2013 | Sala 1

16:00 - 20:00 Cerca de recursos personals

Professor/a:  Mayka Cirera  

Llicenciada en Psicologia, Psicologia de la Comunicació

13-04-2013 | Sala 1

09:00 - 13:00 Cerca de recursos personals

Professor/a:  Mayka Cirera  

Llicenciada en Psicologia, Psicologia de la Comunicació

26-04-2013 | Sala 1

16:00 - 20:00 Respostes des de la Psicologia

Professor/a:  Mayka Cirera  

Llicenciada en Psicologia, Psicologia de la Comunicació

27-04-2013 | Sala 1

09:00 - 13:00 Respostes des de la Psicologia

Professor/a:  Mayka Cirera  

Llicenciada en Psicologia, Psicologia de la Comunicació

10-05-2013 | Sala 1

16:00 - 20:00 Psicologia positiva

Professor/a:  Mayka Cirera  

Llicenciada en Psicologia, Psicologia de la Comunicació

Professor/a:  Robert Roche  

Doctor en Psicologia, Psicologia de la parella i relacions interpersonals

11-05-2013 | Sala 1

09:00 - 13:00 Psicologia positiva

Professor/a:  Mayka Cirera  

Llicenciada en Psicologia, Psicologia de la Comunicació

Professor/a:  Robert Roche  

Doctor en Psicologia, Psicologia de la parella i relacions interpersonals

17-05-2013 | Sala 1

16:00 - 20:00 Prosocialitat: una via segura per construir relacions de confiança

Professor/a:  Pilar Escotorin  

Llicenciada en Psicologia, Psicologia de la comunicació

18-05-2013 | Sala 1

09:00 - 13:00 Prosocialitat: una via segura per construir relacions de confiança

Professor/a:  Pilar Escotorin  

Llicenciada en Psicologia, Psicologia de la comunicació