imatge entitat
Societat Catalana de Digestologia 
Curs de Formació Continuada 2010-2011

Del 14/10/2010 al 09/06/2011 |Sala 3| 20:00h

14-10-2010 | Sala 3

20:00 - 22:00 Impacte de la hiponatremia en la cirrosi hepàtica

Moderador/a:  Dr Joan Córdoba Cardona  

H. Vall d'Hebron

Aspectes generals de hiponatremia

Ponent:  Dr. Carles Villabona Artero

Hospital de Bellvitge. l'Hospitalet

Epidemiologia de la hiponatremia en la cirrosis i efectes al SNC

Ponent:  Dr. Joan Córdoba Cardona

Hospital Vall d'Hebron

Tractament amb vaptans

Ponent:  Dra. Mónica Guevara

Hospital Clinic. Barcelona

11-11-2010 | Sala 3

20:00 - 22:00 Novetats en la prevenció i el tractament de l' hemorràgia digestiva: maneig d'antiagregants, anticoagulants i IBPés.

Moderador/a:  Dr. Rafael Campo Fernandez de los Rios  

Servei de Malalties Digestives. Hospital de Sabadell

Els nous anticoagulants són al mercat. Què han de saber els digestòlegs?

Ponent:  Dr. Antoni Martinez Rubio

Servei de Cardiologia, CSPT

Quan i com hem de parar antiagregants i anticoagulants durant l'hemorràgia digestiva? I per prevenir el sagnat després dels procediments endoscòpics?

Ponent:  Dra. Pilar Garcia Iglesias

Servei de Malalties Digestives, CSPT

Clopidogrel i IBP's. Hem de parar l'omeprazol?

Ponent:  Dr. Faust Feu Caballé Contingut restringit als socis de la societat o filial CLOPIDOGREL

Servei de Gastroenterologia. Institut de Malalties Digestives. Hospital Clínic

09-12-2010 | Sala 3

20:00 - 22:00 Casos tancats

Moderador/a:  Dr Jordi Colmenero  

H. Clínic

Shock septic d'origen abdominal en pacient jove

Ponent:  Julia Sopeña Falco Contingut restringit als socis de la societat o filial Shock septic d'origen abdominal en pacient jove

Hospital Parc Taulí de Sabadell

Estudio sobre una masa hepática

Ponent:  Oana Maria Pavel Contingut restringit als socis de la societat o filial Estudio sobre una masa hepatica

Hospital de Sant Pau

Lesions hepàtiques de nova aparició en pacient amb malaltia de Crohn

Ponent:  Maria Teresa Broquetas Gonzalez Contingut restringit als socis de la societat o filial Lesions hepatiques de nova aparicio en pacient amb malaltia de Crohn

Hospital de Bellvitbe. l'Hospitalet

13-01-2011 | Sala 3

20:00 - 22:00 Transplantament hepàtic a Catalunya Contingut restringit als socis de la societat o filial ¿Cuál es el mejor tratamiento para el hepatocarcinoma? la resección o el trasplante

Moderador/a:  Dr Xavier Xiol Quingles Contingut restringit als socis de la societat o filial Priorització per MELD dels pacients en llista espera THO

H. Bellvitge

Resultats del Trasplantament hepàtic a Catalunya

Ponent:  Lluís Castells Fuste Contingut restringit als socis de la societat o filial Gestió de la Llista d'espera de Trasplantament Hepàtic a Catalunya

Hospital Vall d'Hebron

1. Hepatocarcinoma: Resecció vs Trasplantament

Ponent:  Emili Ramos Rubio

Hospital de Bellvitge

2. Ascites refractària: trasplantament vs TIPS

Ponent:  Miquel A. Navasa Andon

Hospital Clínic

10-03-2011 | Sala 3

20:00 - 22:00 Transtorns de la deglució i de la motilitat esofàgica

Moderador/a:  Dr Pere Clavé Civit  

H. Mataró

Neurofisiologia de la deglució. Disfàgia Orofaríngea

Ponent:  Laia Rofes

Ciberehd Hospital de Mataró. UAB

Fisiologia de la motilitat esofàgica humana. Estudis in vitro

Ponent:  Begoña Lecea

Ciberehd Hospitar de Mataró. UAB

3) Transtorns Motors Primaris. Alteraciones de la motilidad esofágica asociada a acalasia esofágica y trastronos motores primarios

Ponent:  Vicente Garrigues

Hospital La Fe. Valencia

4) Transtorns Motors Secundaris. Alteracions de la motilitat esofàgica asociada a MRGE. TLESRs y alteracions secunadàries de la motilitat esofágica

Ponent:  Jordi Serra Pueyo

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

14-04-2011 | Sala 3

20:00 - 22:00 Cas obert obrir document Cas clinic. Sessió 14 d'Abril

Moderador/a:  Dra Núria Cañete Hidalgo  

Hospital del Mar

Presentador/a:  Victoria Andreu Solsona Contingut restringit als socis de la societat o filial CAS CLÍNICO-PATOLOGÒGIC

Hospital de Viladecans

Discussor/a:  Elsa Lopez Soriano  

Hospital Vall d'Hebron

12-05-2011 | Sala 3

20:00 - 22:00 Territoris desconeguts de la pancreatitis

Moderador/a:  Dra. Eva Vaquero Raya  

H. Clínic

Predisposició genètica

Ponent:  Dra. Teresa Casals

Centre de regulació genómica, fundació IDIBELL.

Autoinmunitat

Ponent:  Xavier Molero Richard

Servei d'Aparell Digestiu, Hospital Universitari Vall d'Hebrón

Mecanismes obstructius

Ponent:  Jaume Boadas Mir Contingut restringit als socis de la societat o filial Pancreatitis:Mecanismes obstructius

Hospital de Terrassa

09-06-2011 | Sala 3

20:00 - 22:00 Cribatge del càncer colorrectal i lesions premalignes amb displàsia intraepitelial

Moderador/a:  Dr Xavier Bessa Caserras  

H. Mar