L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Eines de cerca i gestió bibliogràfica en ciències de la salut
Curs semipresencial

8, 11 i 18 de febrer de 2010 a l'Hospital Vall d'Hebron, Facultat de Medicina de la UAB i a distància

Observacions: Els dies 8, 11, i 18 de febrer sessions presencials a l'Hospital Vall d'Hebron, Facultat de Medicina. I la resta del curs a distància

08-02-2010 | 17:00 - 20:00 | Hospital Vall d'Hebron | Facultat de Medicina de la UAB (Barcelona)

11-02-2010 | 17:00 - 20:00 | Hospital Vall d'Hebron | Facultat de Medicina de la UAB (Barcelona)

18-02-2010 | Hospital Vall d'Hebron | Facultat de Medicina de la UAB (Barcelona)

17:00 - 20:00 CONTINGUTS DEL CURS

Introducció

Recursos on-line (bases de dades, llibres, etc).

Cerca bibliogràfica: descripció de les diferents bases bibliogràfiques, mètodes i estratègia d'interrogació, presentació i emmagatzament de resultats

Gestió bibliogràfica: importar registres, crear bibliografies, citar a la vegada que s'escriu, etc.