L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Indicadors de salut i estandardització de taxes
Curs semipresencial

13, 17 i 27 de maig de 2010 a la Facultat de Medicina de la UAB i a distància

Observacions: Els dies 13, 17 i 27 de maig sessions presencials a la Facultat de Medicina de la UAB. I la resta del curs a distància

13-05-2010 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

17-05-2010 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

27-05-2010 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

17:00 - 20:00 CONTINGUTS DEL CURS

Introducció: el concepte de salut, aspectes multifactorials de l'estat de salut.

Taxes, indicadors i mètodes d'estandardització: prevalença, incidència i recurrència, comparació de taxes mitjançant els mètodes d'estandardització directe i indirecte i les seves aplicacions, introducció a la modelització de taxes.

Naturalesa estadística dels indicadors epidemiològics: variables de presencia o d'ocurrència, distribucions associades, estimació per interval, el fenomen de la sobredispersió.

Anàlisi bivariat dels indicadors epidemiològics: raons d'avantatges o odds, quocients de prevalences, risc relatiu, contrasts d'hipòtesis per màxima versemblança.