imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona 
2a Jornada de malalties autoimmunes

Hospital Sant Pau i Santa Tecla

10-11-2010 | Hospital Sant Pau i Santa Tecla | Rambla Vella, 14 (Tarragona)

08:15 - 08:30 Entrega de documentació

08:30 - 08:45 Presentació de la Jornada a càrarec del Dr. Xavier Oliach, director de l'hospital

08:45 - 10:45 Actualtizació en malalties autoimmunes

Introducció

Introductor/a:  Laura Noblia

Síndrome antifosfolípid

Ponent:  Ricard Cervera

Tractament sistèmic i local de la Granulomatosis de Wegener

Ponent:  José Hernández-Rodríguez

Teràpies biològiques

Ponent:  M. Teresa Torres

Discussió

10:45 - 11:00 Pausa café

11:00 - 12:45 Malalties autoimmunes i òrgans diana

Introducció

Introductor/a:  Olga Araujo

Afectació ocular a les MAS

Ponent:  Jordi Martín

Manifestacions cutànies de les MAS

Ponent:  Pedro Zaballos

Discussió

Afectació neurològica a les MAS

Ponent:  Jordi Batlle

12:45 - 13:00 Cloenda de la jornada