L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Anàlisi estadística d'enquestes de salut
Curs semipresencial

21 d'abril, 5 i 19 de maig de 2010 a la Facultat de Medicina de la UAB i a distància

Observacions: Els dies 21 d'abril, 5 i 19 de maig sessions presencials a la Facultat de Medicina de la UAB. I la resta del curs a distància.

Requisits: Aquest curs requereix del coneixement previ del paquet estadístic SPSS en quant a la manipulació de fitxers i el control de qualitat i descripció de les dades.

21-04-2010 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

05-05-2010 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

19-05-2010 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

17:00 - 20:00 CONTINGUTS DEL CURS

Introducció

Les taules de contingència. Estimació i contrastos per versemblança

Modelar freqüències: el model loglineal

Modelar proporcions o prevalences: el model logístic/la transformació logit

L'anàlisi de correspondències (tema opcional no avaluable)