L'Acadèmia > Premis de l'Acadèmia > Beca de recerca de l'Acadèmia

L'Acadèmia

tornar


Premis de l'Acadèmia: Beca de recerca de l'Acadèmia

Premi instaurat l'any 2001.

Objectiu:

Premiar un projecte de recerca bàsica i/ o de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut, des de l’any 2012 s’atorga anualment una beca de recerca bàsica i una beca de recerca clínica. Es primarà aquells projectes que contemplin la contractació d'un becari de titulació superior.


2001
Projecte: Efectes de les immunofilines sobre la regeneració nerviosa i els transplantaments glials.
Autor/s: Enric Verdú Navarro.
2002
Projecte: Regulació de l'expressió gènica dels lípids de la dieta en el càncer de mama experimental.
Autor/s: Montserrat Solanas García (UAB).
2003
Projecte: Estudi DETaC Vallès. Estudi d’intervenció en Dieta, Exercici, Tabac i Compliment terapèutic en pacients amb alt risc coronari en prevenció primària.
Autor/s: Esteve Llargués Rocabruna, Hospital de Granollers.
2004
Projecte: Estudi dels canvis immunohistoquímics i moleculars mitjançant hibridació genòmica comparada (CGH) i hibridació in situ fluorescent (FISH) del carcinoma urotelial de bufeta i les seves recidives, en rentat vesical.
Autor/s: Carme Mallofré Gómez.
2005
Projecte: Assaig clínic aleatoritzat per avaluar l’eficàcia d’una intervenció multifactorial per millorar la qualitat de vida i el compliment terapèutic dels pacients amb insuficiència cardíaca.
Autor/s: Carles Brotons Cuixart
2006
Projecte: Mediadors patogènics de l’edema macular diabètic: Estudi comparatiu amb la retinopatia diabètica proliferativa i exploració de nous candidats mitjançant anàlisi proteòmica a l’humor vitri.

Per la seva originalitat, disseny de l’estudi, solvència del grup i la seva aplicabilitat clínica.
Autor/s: Rafael Simó Canonge, Marta Garcìa Ramírez, Cristina Hernández Pascual, Esther Carrasco de Miguel, Àlex Fonollosa Calduch, José García Arumí
2007
Projecte: Aplicació de la proteòmica a l’estudi de la hipertensió induïda per anticalcineurínics: paper dels transportadors renals de sodi.

Per la seva originalitat, acurat disseny i aplicabilitat clínica.
Autor/s: Patrícia Fernández-Llama, de la Fundació Puigvert
2008
Projecte: Valor del Ki-67 e IGFR-1 como factores pronósticos y predictivos de respuesta a tratamientos farmacológicos en tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos.
Autor/s: Ramon Salazar Soler
2009
Projecte: “Enfermedad cardiovascular preclínica en pediatría: grosor de la íntima-media vascular en lactantes y niños escolares”
Autor/s: Abel López Bermejo, Lourdes Ibáñez Toda, Anna Prats, Judit Bassols, Stephan Schneider, Inés Osiniri, Carmen Sitjar, Marta Mas Parareda, Montserrat Vázquez Ruiz, Carme Mora, Montserrat Ros, Roser Fàbrega, Raquel Rubio, Roser Giralt, Miguel Ángel Miranda.
2010
Projecte: “Caracterització de les poblacions linfocitàries de la mucosa colònica en pacients amb colitis col•làgena i colitis limfocítica. Valoració de la presència de cèl·lules T reguladores FOXP3+I de limfòcits T productors de citocines”
Autor/s: Fernando Fernández Bañares, Maria Esteve Comas, Anna Carrasco García, Mercè Rosinach Ribera, Victoria Gonzalo Pascual, Antonio Salas Caudevilla.
2011
Projecte: “Distribució de la patologia induïda per agregats d’alfa-sinucleina al sistema nerviós autònom a les malalties amb cossos de Lewy: implicacions clínico-patològiques, diagnostiques i terapèutiques”
Investigador principal: Ellen Gelpí Mantius
2012
Projecte: “Estudi de la Ciclina D3 i la CDK11 com a dianes moleculars de l’atac autoimmune vers les cèl•lules beta-pancreàtiques a la diabetis de Tipus 1 (T1D). Determinació i caracterització de la relació causal entre la repressió de ciclina D3 i CDK11 i, la mort de les cèl·lules beta-pancreàtiques”
Investigador principal: Concepció Mora Giral
Projecte: “Assaig clínic prospectiu aleatoritzat multicèntric per a la prevenció del part prematur (PP): ús del pesari cervical i progesterona vaginal”
Investigador principal: Maria M. Goya Canino
2013
Projecte: Caracterització de la via ZEB1/microARN com biomarcador pronòstic de la capacitat metastàtic de carcinomes colorectals i la seva resposta a quimioteràpia. Validació de ZEB1 com potencial diana terapèutica
Investigador principal: Antonio Postigo
Projecte: Mort Sobtada Inexplicada a Catalunya: valoració clínica i genètica.
Investigador principal: Ramon Brugada Terradellas
2014
Projecte: Trasplantament cel·lular i diabetis mellitus: com millorar la revascularització i la supervivència de l’empelt.
Investigador principal: Ramon Gomis de Barbarà
Projecte: Durada òptima del tractament antibiòtic en pacients amb vessament pleural parapneumònic complicat o empiema: assaig clínic randomitzat.
Investigador principal: Silvia Bielsa Martín
2015
Projecte: Desenvolupament d’una nova bioprótesi cardíaca per a la recuperació del miocardi infartat
Investigador principal: Antoni Bayés Genís
Projecte: Factors predictius de reagudització al mes després d’un ingrés hospitalari per agudització de la MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica)
Investigador principal: Antoni Torres Martí
2016
Projecte: Efectivitat d'un Smartwatch en l'activació del circuit de Reanimació Cardiopulmonar en pacients amb aturada cardiorespiratòria al carrer
Investigador principal: Gemma Flores
Projecte: Ús de marcadors del virus del papil·loma humà com a factors pronòstic en pacients amb càncer d'orofaringe
Investigador principal: Laia Alemany
2017
Projecte: Immunoteràpia per al control de rebuig del ronyó trasplantat: utilització de cèl·lules T reguladores modificades genèticament amb receptors quimèrics d'antigen
Investigador principal: Dr. Eduard Palou Rivera
Projecte: Avaluació de l'eficàcia de la telemedicina en la insuficiència cardíaca: PROGRAMA @TENDIDOS
Investigador principal: Dra. Diana Fernández Valverde
2018
Projecte: "Els microRNAs exosomals induïts per l’exercici com a reguladors del metabolisme"
Investigador principal: Anna Novials Sardà
Projecte: “Determinació dels valors de normalitat i de seguretat de l’automesura de la pressió arterial al domicili del pacient en el diagnòstic d’ hipertensió arterial i del millor protocol de mesures d’aquesta tècnica.”
Investigador principal: Joan Bayó Llibre
2019
Projecte: "Anàlisi del perfil epigenètic del gen NRN1 i la seva associació amb l’activitat cerebral en esquizofrènia"
Investigador principal: Edith Pomarol Clotet
Projecte: “Contaminació atmosfèrica durant l’embaràs i primers anys de vida, miRNAs i salut infantil.”
Investigador principal: Jordi Sunyer Deu
2020
Projecte: “Efecte de teràpies cel·lulars combinades amb antitrombina pel tractament de la síndrome de distrés respiratori agut en un model In Vitro”
Investigador principal: Antoni Artigas Raventós
Projecte: Radiomics in Lung Cancer Screening – RADIOLUNG (Radiòmica en cribatge de càncer de pulmó)
Investigador principal: Antoni Rosell Gratacós
2021
Projecte: “Descobriment de biomarcadores predictors de resposta i / o resistència a inhibidors de punts de control immunitari anti-PD1 en carcinoma hepatocel·lular avançat”.
Investigador principal: Josep M. Llovet Bayer
Projecte: “Anàlisi de les interaccions proteiques amb el receptor LRP1 com a font de nous biomarcadors d'aterosclerosi coronària en pacients sotmesos a una tomografia computeritzada cardíaca”
Investigador principal: David Vilades Medel