L'Acadèmia > Premis de l'Acadèmia > Premi Josep Trueta

L'Acadèmia

tornar


Premis de l'Acadèmia: Premi "Josep Trueta""

Premi instaurat l’any 1987.


Objectiu:

Premiar la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món, almenys una de les quals durant l’any de la convocatòria, realitzada a Catalunya, les Balears, València o Andorra, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.


Relació de premiats a partir de l’any 1987

1987
Treball: Metabolic epidemiology of plasma cholesterol.
Autor/s: L. Masana, R. Solà, P. Sardà, A. Escobar, J. Salas.
Publicat a: The Lancet.
1988
Treball: Activity of adenosine deaminase in cerebrospinal fluid for the diagnosis and follow-up of tuberculous meningitis in adults.
Autor/s: E. Ribera, M. Martínez-Vázquez, I. Ocaña, R. M. Segura, C. Pascual.
Publicat a: The Journal of Infectious Disease.
1989
Treball: Prevalence morphologic types and evolution of cardiac valvular disease in systemic lupus erythematous.
Autor/s: E. Galve Basilio, J. Candell Riera, C. Pigrau Serrallach, G. Permanyer Miralda, H. García del Castillo, J. Soler Soler.
Publicat a: The New England Journal of Medicine.
1990
Treball: The effects of alcoholism on skeletal and cardiac muscle.
Autor/s: A. Urbano Márquez, R. Estruch, F. Navarro López, J. M. Grau, L. Mont, E. Rubin.
Publicat a: The New England Journal of Medicine.
1991
Treball: Indium-111-monoclonal antimyosin antibody studies after the first year of heart ransplantation. Identification of risk groups for developing rejection during long-term follow-up and clinical implications.
Autor/s: M. Ballester Rodés, D. Obrador Mayol, I. Carrió Gasset, J. M. Auge Sampera, C. Moya López, G. Pons-Lladó, J. M. Caralps Riera.
1992
Treball: Ventilation-pefusion mismatch after methacholine challenge in patients with mild bronchial asthma.
Autor/s: R. Rodríguez-Roisin, A. Ferrer, D. Navajas, A.G.N. Agustí, P.D.Wagner, J. Roca.
Publicat a: Ameri. Resp Diseases.
1993
Treball: Lipoproteine profile in men with peripheral vascular disease. Role of intermediate density lipoproteins and apoprotein E phenothypes.
Autor/s: J. Rubies Prat, J. Pedro-Botet Montoya, M. Sentís Clapés, F.X. Nogués Solan.
Publicat a: Circulation.
1994
Treball: Erythrocyte ion fluxes in essential hypertensive patients with left ventricular hypertrophy.
Autor/s: A. De la Sierra, A. Coca, J. C. Paré, M. Sánchez, V. Valls, A. Urbano Márquez
Publicat a: Conjunt de diverses publicacions.
1995
Treball: Investigació epidemiològica i clínica de l’asma epidèmica produïda per la inhalació de pols de soja.
Autor/s: J. M. Antó, J. Sunyer, F. Morell, M. José Rodrigo, R. Rodríguez-Roisin, J. Roca.
Publicat a: The Lancet, New England Journal of Medicine i Thorax.
1996
Treball: Investigació clínica de la fisiologia de la via motora en el ser humà sà i en el malalt, mitjançant tècniques basades en l’electromiografia.
Autor/s: Josep Valls Solé.
Publicat a: Tasca de recerca en 36 publicacions.
1997
Treball: Assaig randomitzat d’esfinterectomia endoscòpica amb bufeta biliar deixada in situ versus cirurgia oberta, per càlcul al coledoc en pacients d’alt risc.
Autor/s: Eduard M Targarona, Rosa M Pérez Ayuso, Josep M Bordas, Emili Ros, Immaculada Pros, Joaquim Martínez, Josep Terés, Manuel Trias Folch.
Publicat a: The Lancet.
1998
Treball: Factors pronòstics en la malaltia meningoccòcica. Elaboració d’un model predictiu i d’un sistema de puntuació aplicable a la capçalera del pacient.
Autor/s: Nicolau Barquet, Pere Domingo, Joan Caylà, Julià González, Carlos Rodrigo, Pere Ferández-Viladrich, Fernando Moraga Llop, Francesc Marco, Julio Vàzquez, Juan Saez Nieto, Julio Casal, Jaume Canela, Màrius Foz.
Publicat a: Journal of American Medical Association (JAMA).
1999
Treball: Per la seva tasca de recerca en investigació cardiològica, relacionada amb la mort sobtada, que ha portat a la descripció d’una nova síndrome.
Autor/s: Josep, Ramon i Pere Brugada.
2000
Treball: Per congregar sota un tema d’interès comú, els fenòmens de regeneració i plasticitat del sistema nerviós, a integrants que aporten coneixements i experiències complementàries en diverses àrees de la neurobiologia: neurofisiologia, microcirurgia, histologia, bioquímica i bioelectrònica.
Autor/s: Grup de Neuroplasticitat (Unitat de Fisiologia Mèdica. Facultat de Medicina de la UAB) dirigit per Xavier Navarro Acebes.
2001
Treball: Per les seves investigacions sobre l’etiopatogènia, diagnòstic, tractament i profilaxi de la insuficiència respiratòria en malalts a cures pal•liatives, el destret respiratori agut i la ventilació mecànica no invasiva.
Autor/s: Antoni Torres director de l’Institut Clínic de Pneumologia i Cirurgia Toràcica de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
2002
Treball: Pels treballs presentats i per la seva llarga trajectòria científica.
Autor/s: Josep Manuel Fernández-Real de l’Hospital Josep Trueta de Girona.
2003
Treball: En base a la sòlida i nombrosa producció científica durant l’any 2002.
Autor/s: Josep Font i Grup del Servei de Malalties Autoimmunes de l’Hospital Clínic de Barcelona.
2004
Treball: Pel seu treball "La insuficiència cardíaca, edema agut de pulmó i la ventilació no invasiva"(publicacions a Intensive Care Med, The Lancet).
Autor/s: Josep Masip Utset.
2005
Treball: Pel conjunt de publicacions presentades sobre: Alteracions genètiques i moleculars en el desenvolupament i progressió de les neoplàsies limfoides humanes.
Autor/s: Elias Campo Güerri.
2006
Treball: Pels seus notables treballs de recerca en el camp de l’endocrinologia pediàtrica, fruït també de la seva constant i tenaç dedicació a aquest tema.
Autor/s: Lourdes Ibáñez Toda.
2007
Treball: Per la seva contribució a aclarir el comportament genètic del càncer humà i també com a reconeixement de la seva continuada recerca d’alt nivell sobre el tema.
Autor/s: Manuel Esteller Badosa i Dr. Simó Schwartz Navarro.
2008
Treball: "Mechanism supressing glycogen synthesis in neurons and its demise in progressive myoclonus epilepsy"
Autor/s: David Vilchez Guerrero, Susana Ros Domínguez, Daniel Cifuentes Buira, Lluís Pujadas Domènech, Jordi Vallès Ortega, Belén García Fojeda, Olga Criado García, Elena Fernández Sánchez, Iria Medraño Fernández, Jorge Domínguez Reyes, Mar García Rocha, Eduardo Soriano García, Santiago Rodríguez de Córdoba i Joan Josep Guinovart Cirera.
Publicat a: Nature Neuroscience 2007, 10: 1407-1413
2009
Treball: Atenent la qualitat i la seva trajectòria de recerca d’una manera especial, sobre el càncer d’endometri.
Autor/s: Xavier Matias-Guiu
2010
Treball: Atenent a la seva trajectòria de recerca científica traduïda en publicacions d’important impacte científic, d’una manera especial sobre la patogènia de la retinopatia diabètica.
Autor/s: Rafael Simó Canonge
2011
Treball: Per les seves contribucions a l'epidemiologia de la patologia respiratòria i per la seva trajectòria destacada en la recerca d’aquest àmbit, tal com ho demostra la importància de les revistes on ha publilcat la seva experiència.
Autor/s: Joan B. Soriano Ortiz
2012
Treball: Com a reconeixement a la seva trajectòria professional i científica. Atenent a la important activació que ha demostrat en l’àrea de coneixement
Autor/s: Jordi Salas Salvadó
2013
Treball: Per la seva trajectòria investigadora en els darrers 5 anys en el camp de la recerca bàsica i clínica, del carcinoma hepatocel•lular.
Autor/s: Josep Maria Llovet i Bayer
2014
Treball: Valorant tant la importància de les publicacions presentades com la formació i desenvolupament d’un grup molt actiu i amb vocació innovadora d’una línia de recerca coherent en l’àmbit de la patologia cardiològica amb possibilitats d’una gran progressió de cara al futur.
Autor/s: Antoni Bayés Genís
2015
Treball: Per la seva trajectòria i els seus treballs sobre el tractament de l’hepatitis C en el transplantament hepàtic, d’alt impacte clínic i científic.
Autor/s: Xavier Forns Bernhardt
2016
Treball: Per la capacitat de lideratge en la direcció de la Fundació per a la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez i del Grup de Recerca Consolidat CIBER SAM per la AGAUR, i per la descripció de la fallida de la xarxa neuronal per defecte en l'esquizofrènia, així com l'anormalitat estructural i funcional de l'escorça frontal medial.
Autor/s: Edith Pomarol-Clotet
2017
Treball: Per la seva llarga trajectòria de recerca en el camp de la neurologia, en la qual destaca la innovació i les troballes que faciliten el reconeixement de la malaltia de Parkinson en etapes precoces
Autor/s: Eduard Tolosa, Dolores Vilas, Iban Aldecoa, Isabel Vilaseca, Ellen Gelpi, Joan Santamaria, Llúcia Alós, Carlos Martí, Álex Iranzo de Riquer, Francisco Lomeña, Carles Gaig, Maria José Martí, Yaroslau Compta, Francesc Valldeoriola, Jorge Hernández-Vara, Àngels Bayés, Raquel Sánchez-Valle, Claustre Pont, Mª Teresa Buongiorno, Judith Navarro.
2018
Treball: Perquè el seu treball ha contribuït de manera important en l’èxit de transplantament d’òrgans a Espanya i altres països, i ofereix guies de tractament que milloren la qualitat, eficiència i disponibilitat-accessibilitat d’aquests tipus de transplantaments.
Autor/s:Martí Manyalich Vidal
2019
Treball: Per ser un projecte multicèntric de diversos punts de Catalunya, la qual cosa afavoreix la representativitat de la mostra. I per la seva rellevància en la pràctica clínica habitual i finalment per la seva publicació en revistes amb factor d’impacte.
Autor/s:Aina Gomila Grange, Jordi Carratalà Fernández, Evelyn Shaw Perujo, Miquel Pujol Rojo.
2020
Treball: Per la selecció de 10 articles d’un total de 205 dels últims 5 anys, sobre la temàtica de la recerca en el camp de la dieta (alimentació) i prevenció de les malalties cardiovasculars.
Autor/s:Ramon Estruch Riba
2021
Treball: Per la diversitat d’articles, l’impacte de les publicacions i la transcendència del tema tractat, el trastorn bipolar.
Autor/s:Eduard Vieta Pascual