L'Acadèmia > Patrimoni

L'Acadèmia

Patrimoni

El fons patrimonial de l’Acadèmia i la seva Fundació és constituït principalment per la seu de la institució al carrer Major de Can Caralleu, 1-7. Terrenys, locals, equips audiovisuals i informàtics, xarxes de comunicació, mobiliari de les sales de sessions i mobiliari d’oficines, formen el patrimoni de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la seva Fundació.


Pis 2-2A del número 326 del carrer Aribau: 101m2


Pis 2-2B del número 326 del carrer Aribau: 91m2


Locals del número 51 del passeig de la Bonanova: 500 m2


Locals del número 301 del carrer Roger de Flor: 90 m2


Locals del número 320 del carrer Diputació: 792 m2


Locals del número 21 del carrer Josep Renom de Sabadell: 246 m2


Locals del número 37-39 del carrer Campcardós de Girona: 272 m2


Cessió l'any 2001 per 75 anys, dels terrenys situats al carrer Major de Can Caralleu, número 1: 1.986m2


Edifici, seu de l’Acadèmia, del número 1-7 del carrer Major de Can Caralleu: 3.358 m2


Procés de construcció de la seu de Can Caralleu


seu Carrer Major de Can Caralleu

Al llarg dels més de cent anys de la seva existència, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears ha rebut diverses donacions de llibres i revistes dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX procedents de les biblioteques particulars d’alguns metges i d’algunes institucions vinculats a la nostra Entitat.


Aquests llibres i revistes han anat configurant un interessant i valuós patrimoni bibliogràfic de més de 2.500 volums.


 

L’any 1998 es va iniciar una col·lecció d’obres d’art que són derivades de les exposicions que habitualment realitza l’Acadèmia en els seus locals. Aquesta iniciativa, que ha tingut una bona acollida entre els joves artistes catalans, és un objectiu més dins de la institució per al foment de la cultura catalana.


El Fons d’Art està constituït per les obres d'aquests autors i per altres adquisicions realitzades per l'Acadèmia. Les obres que el formen són les que es detallen, realitzades en oli, gravat, dibuix, fotografia, estampació en seda, monotip i tècnica mixta.

 


Somiar desperts
Bibiana Pedemonte i Vives

Sense Títol
Carles Briega

Sense Títol
Grup Mig

Composició
Antonio Marset

Esquema del cuerpo
Víctor Ramírez

Sis teulades
Maria Fabre

Cos humà
Jordi Baron

Nu femení
Olga Ricart

La cura
Raquel Gargallo

Nu femení
Pierre Salamano

Cares Partides
Rosa Yagüe

Sense títol
Josep Cañada

Sense títol
Carmen Marcos

Origen: els tres estats de l'aigua segons els clàssics
Josep Capdevila Batllés

Bosc
Núria Bonjorch Bargués

Dues noies
Eulàlia Izard Badia

La nit aclareix el dia el qual segueix
Daniel Torrent

Només serà una punxadeta de res...
Ferran Torras

Dues Dones
Olga Ricart

Zebrina II
Carmen Marcos

Branca de pi
Jordi Cases

Banyoles
Araceli Merino

Tarde lluviosa
Marisol Martínez

Un horitzó distant
Maribel Villamediana

Operating Room
Maite Castillo

Insistencia del reflejo, de la sèrie La piel del agua
Carme Muñoz Gimeno

Pilgrims(I)
Salomé de Cambra

Carrer de la volta dels tamborets
Josep Mª Ramos

Homo et urbis
Rosa Yagüe

Enfoques
Carmen Roger

Otorinolaringologia
Enric Pou

Interior cosmològic i dona dempeus recolzada
Jordi Traperho

Sense Títol
Guinovart

Sense Títol
Guinovart

Pensaments
Laqueius

Retrat
Laqueius

Inauguració nova seu de l'Acadèmia
Albert Ràfols Casamada

Composicions
Albert Ràfols Casamada

Composicions
Albert Ràfols Casamada

Composicions
Albert Ràfols Casamada

Homenatge al Boson de Higgs: la grandiositat de lo petit
Marta Andreu, Rafi García, Miquel Nolla

El Corriol, Rupit
Miquel Nolla Salas

El pensador
Ramon Pons