Altres informacions > Activitats extraacadèmiques

Activitats extraacadèmiques

30-11-2023 Beca de Cooperació de la Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics ( FPCQLC)
Quan: Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2023
Hora inici: 00:00
On: .

Amb l’objectiu d’impartir formació en l’àmbit de la gestión de la qualitat*, la Fundació Privada pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics, cooperarà amb laboratoris clínics vinculats a ONGs.

Els candidats han de ser professionals de laboratoris clínics vinculats a ONGs, i la sol·licitud la haurà de fer la propia ONG.

La beca té caràcter internacional i podràn optar ONGs que desenvolupin activitats en païssos en vies de desenvolupament, independenment de la localització de la seva seu principal.

La dotació de la beca inclou les despeses de viatjes, manutenció i allotjament, i la data límit per presentar les sol·licituds és el 30 de novembre de l’any en curs.

Els requisits, documentació a presentar i durada de la beca es troben en la pàgina web de la Fundació (www.fpcqlc.org).

*(control intern, control extern, sistemes de gestió de la qualitat, certificació de laboratoris, acreditació de laboratoris, auditories, especificacions de la qualitat, gestió del risc en la seguretat del pacient, etc.)


30-11-2023 Beca de Recerca de la Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics ( FPCQLC)
Quan: Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2023
Hora inici: 00:00
On: .

Amb l’objectiu de fomentar la recerca entre els professionals del laboratori clínic en l’àmbit de la gestió de la qualitat* en el laboratori clínic, la Fundació Privada pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics convoca per aquest any una Beca personal per realitzar un

Projecte de Recerca en un Centre Nacional sobre un tema relacionat amb la Gestió de la Qualitat.

El període de gaudi de la beca serà de 2 anys. Per tant, el projecte presentat ha de ser necessàriament limitat al treball que ha de realitzar-se durant 2 anys.

La dotació de la beca serà de 6.000 euros cada any (12.000 euros en total), amb viatges i dietes si escau.

Els requisits i la documentació a presentar es troben en la página web de la Fundació (www.fpcqlc.org).

La data límit per presentar les sol·licituds és el 30 de novembre de l’any en curs.


30-11-2023 Beca de Formació de la Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics ( FPCQLC)
Quan: Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2023
Hora inici: 00:00
On: .

Amb l’objectiu de fomentar la formació de professionals del laboratori clínic en l’àmbit de la gestió de la qualitat* en el laboratori clínic, la Fundació Privada pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics convoca per aquest any 2023 quatre beques personals.

Els requisits, documentació a presentar i durada de les beques es troben en la pàgina web de la Fundació (www.fpcqlc.org).

La dotació de cada beca es de 3.000 euros i la data límit per presentar les sol·licituds és el 30 de novembre de l’any en curs.