Beques i Premis

+ Acadèmia Mèdica Balear
BEQUES DE ROTACIÓ DE RESIDENTS 2024

Entitat: Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 31/05/2023

Dotació: 1.500,00 €

Objectiu: L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears convoca per l'any 2024, dues beques de 1.500 euros cada una, per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programes de metges, infermers, biòlegs, farmacèutics, químics i psicòlegs.

Informació: 

Consultau les bases de la convocatòria al document adjunt


+ Acadèmia Mèdica Balear
PREMIS DE RECERCA 2022

Entitat: Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 31/05/2023

Dotació: 2.000,00€ i 1.500,00€

Objectiu: L'Acadèmia Mèdica Balear, mitjançant aquests Premis, vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears. S'otorgarà un premi de 2.000 euros i un accèssit de 1.000 euros.

Informació: 

Consultau les bases de la convocatòria en el document adjunt


+ Acadèmia Mèdica Balear
PREMIS DE TREBALL DE FI DE GRAU - SECCIÓ DE MEDICINA INTERNA

Entitat: Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 01/06/2023

Dotació: 200€ / 100€

Objectiu: La Secció de Medicina Interna de l’Acadèmia Mèdica Balear convoca, per l’any 2023, premis pels treballs de fi de Grau (TFG) presentats per optar al grau de Medicina que hagin estat especialment innovadors i originals. S'otorgarà un premi de 200 euros i dos accèssits de 100 euros.

Informació: 

 

Els estudiants que hagin defensat amb èxit el treball de fi de grau en el curs acadèmic 2021-22 i 2022-23.
2. Els estudiants que, complint el punt anterior, hagin realitzat un treball de fi de grau a l’àmbit de malalties rares, cronicitat, infeccioses, autoimmunes o de malalties d’alta prevalença, experiència en ecografia clínica i risc cardiovascular.

Aquesta convocatòria de premis està dirigida a estudiants que hagin defensat amb èxit el treball de fi de grau en el curs acadèmic 2021-22 i 2022-23. El treball ha de ser de l’àmbit de malalties rares, cronicitat, infeccioses, autoimmunes o de malalties d’alta prevalença, experiència en ecografia clínica i risc cardiovascular.

Es poden presentar propostes fins dia 1 de juny enviant els treballs a l'adreça [email protected]

Més informció a les bases de la convocatòria (document adjunt)


+ Filial del Maresme
Beca Gonçal Calvo i Queraltó per a recerca en atenció Primària 2023

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: 6.000€

Objectiu: Premiar el millor projecte de recerca en Atenció Primària de salut que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Vocalia del Maresme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), i la Junta Comarcal del Maresme del CoMB convoquen aquesta ajuda per a la recerca en atenció primària en memòria de la trajectòria professional de Gonçal Calvo i Queraltó que fou metge d’Argentona.

 

 

Data límit de presentació de candidatures: 20 d'abril de l’any natural


Download
+ Filial del Maresme
Beca per a recerca en Infermeria 2023

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: 3.000€

Objectiu: Premiar al millor projecte de Recerca Científica d'infermeria que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB), el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)  i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca d’Infermeria per a tots els professionals d’infermeria que treballin en centres públics o privats del Maresme.

 

Data límit de presentació de candidatures: 20 d'abril de l’any natural


Download
+ Filial del Maresme
Beca per a la recerca en Atenció Hospitalaria i Sociosanitaria 2023

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: 6.000€

Objectiu: Premiar el millor projecte de recerca en Atenció Hospitalaria i Sociosanitària que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Junta Comarcal del Maresme del CoMB, el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca en atenció hospitalària o sociosanitària per a tots els professionals titulats superiors que treballin en centres públics o privats del Maresme.

 

Data límit de presentació de candidatures: 20 d'abril de l’any natural.

+ Filial del Maresme
Premi Jaume Esperalba i Terrades 2023

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: Una placa i un diploma

Objectiu: Premiar tant els fets revellants com les trajectories professionals que hagin influit en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

Informació: 

La Filial del Maresme de l’Acadèmia amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels professionals de la salut i entitats de la comarca convoca el Premi: “Jaume Esperalba i Terrades"

 

Podran optar al Premi tots els professionals de la Salut que treballin al Maresme i les Entitats, tant públiques com  privades, que hi estiguin relacionades.

 

Es premiaran tant els fets rellevants com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

 

 

 

 

 

 

 

 


Download
+ Filial del Maresme
A la millor Publicació presentada per titulats en Ciències de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2023 i el 31 de març de 2023 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2021 i el 31 de març de 2023 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia. Els candidats socis/es ha d’estar inscrits a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la millor Tesi Doctoral. Presentada en els Cursos Acadèmics 2021-2023, per col·legiats al CoMB que siguin membres de la Filial del Maresme de

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: 600€ i dipoma

Objectiu: Premiar la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2021-2023, per col·legiats al CoMB que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

Informació: 

Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics  (2021-2022 i 2022-2023) llegides fins al 15 d’abril.

El doctorant haurà d’estar col·legiat al Col·legi de Metges de Barcelona.

Podran optar al Premi tots els Doctors en Medicina que siguin socis de la Filial del Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme: Àmbit Hospitalari i àmbit d'Atenció Primària.

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats en la XXVI Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme de 2023: Àmbit Hospitalari i àmbit d'Atenció Primària.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XXVI Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, per professionals de la salut (metges, graduats d’infermeria, farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, etc. de l’assistència primària, sociosanitària o hospitalària) en els camps de la recerca i la investigació.


Download
+ Filial del Maresme
Premi AMB ACCÈSSIT per la investigació feta i presentada per Residents en formació en qualsevol dels 2 àmbits, a la Recerca Científica efectuada en la

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats en la XXVI Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme AMB ACCESSIT per la investigació feta i presentada per Residents en formació en qualsevol dels 2 àmbits (Hospitalari o d'Atenció Primària), a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XXVI Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, per professionals de la salut (metges, graduats d’infermeria, farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, etc. de l’assistència primària, sociosanitària o hospitalària) en els camps de la recerca i la investigació.

Els treballs seran presentats en dos àmbits: a) Treballs d'àmbit hospitalari i b) Treballs procedents d'àmbit d'atenció primària, sociosanitària o altres àmbits no hospitalaris.


Download
+ Filial del Maresme
IX premi Eduardo Zarate 2023

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: 400€ i diploma

Objectiu: Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.

Informació: 

Podran optar al premi tots els professionals de la Salut Mental que treballin al Maresme i les Entitats, tan públiques com privades, que hi estiguin relacionades.

Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.


Download
+ Filial del Maresme
Premi treball final de grau en Infermeria de l'ESCST 2023

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: Diploma i la subscripció gratuïta durant un any a L’Acadèmia Ciències Mèdiques

Objectiu: La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs professionals del Grau en Infermeria.

Informació: 

Es premiaran treballs de dos modalitats: Treball de desenvolupament professionals i treball de teòric / recerca.

La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs  professionals del Grau en Infermeria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la millor Tesi Doctoral. Filial del Maresme de l’Acadèmia

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: 600€ i dipoma

Objectiu: A la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2021-2023, per professionals de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

Informació: 

Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics  (2021-2022 i 2022-2023) llegides fins al 15 d’abril.

Podran optar al premi tots els professionals de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
A la millor Publicació presentada per titulats en Ciències de la Salut, per col·legiats al CoMB, que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acad

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2022 i el 31 de març de 2023 pels titulats en Ciències de la Salut col·legiats al CoMB, que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

Informació: 

Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2022 i el 31 de març de 2023 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia. Els candidats socis/es ha d’estar inscrits a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.

L’autor de l’article científic haurà d’estar col·legiat al col·legi de Metges de Barcelona i haurà de ser el 1er autor.


Download
+ Filial del Maresme
BASES de la CONVOCATORIA DELS PREMIS ANUALS CURS ACADÈMIC 2022-2023

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2023

Dotació: Mirar cadascun dels premis i beques

Objectiu: La Filial del Maresme promou un espai per donar a conèixer als professionals de la Salut els treballs de recerca que s’hagin realitzat en centres de la nostra Comarca. Enguany s’organitza conjuntament amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Informació: 

RELACIÓ DELS PREMIS I BEQUES:

- Beca Gonçal Calvo i Queraltó 2023

- Beca Hospitalària Sociosanitària 2023

- Beca d’ Infermeria 2023

- Premi àmbit Atenció Primària

- Premi àmbit Hospitalari

- Premi amb accèssit per la investigació feta i presentada per metges residents

- Premi a la millor Publicació presentada per titulats en Ciències de la Salut, per col·legiats al CoMB

- Premi a la millor Publicació presentada per titulats en Ciències de la Salut, membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

- Premi a la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2021-2023, per col•legiats al CoMB

- Premi a la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2021-2023, per professionals de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

- Premi Jaume Esperalba i Terrades

- IX Premi Eduardo Zarate

- Premi treball final de grau en Infermeria de l’ESCST 2023


Download
+ Societat Catalana de Pediatria
Premis 27a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria - Reus 2023

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 10/06/2023

Dotació: veure detall

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats a la Reunió Anual: Premi a la millor comunicació oral - Premi a la millor comunicació breu - Premi a la millor presentació en atenció primària - Premi al millor cas clínic - Premi a la millor presentació feta per un resident - Premi a la millor presentació de malalties infeccioses - Premi al millor tuit

Informació: 

Bases de la convocatòria

 

Per optar als premis cal que la persona que presenti sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria
Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.
L’elecció dels guanyadors o guanyadores es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.
De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF de la persona perceptora que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
Les persones guanyadores es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.
La proclamació de les persones premiades es farà a la Cloenda de la Reunió Anual
El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 16 de juny de 2022, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.
Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.
  1. Per optar als premis cal que la persona que presenti sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria
  2. Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.
  3. L’elecció dels guanyadors o guanyadores es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF de la persona perceptora que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
  5. Les persones guanyadores es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.
  6. La proclamació de les persones premiades es farà a la Cloenda de la Reunió Anual
  7. El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 16 de juny de 2022, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.
  8. Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.


+ Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Projecte "Xarxes socials i comunicació científica de la SCMIMC"

Entitat: Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Termini: 14/06/2023

Dotació: 6.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
Premis residents

Entitat: Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Termini: 31/07/2023

Dotació: 1.000€

Objectiu: 

Informació: 

TOTES les presentacions defensades per residents estan subjectes a valoració pels membres de la junta i candidats als premis que us detallem.

Per ser candidat a Premi és imprescindible SER SOCI de la Societat.

- 1er premi: Beca de Formació dotat per un curs de formació que el resident triï fins a 1000€, que s’abonaran un cop es presenti la factura del curs o s’abonaran directament a la inscripció (no es facilitaran diners en efectiu).

- 2on Premi: Inscripció a la Jornada de la Catalana del Curs acadèmic següent


+ Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular
Premi al millor article publicat per un/a residenta

Entitat: Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular

Termini: 31/08/2023

Dotació: 300 euros

Objectiu: Premiar la millor publicació en una revista científica


+ Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular
Ajut de la Societat Catalana de Medcina Nuclear i Imatge Molecular

Entitat: Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular

Termini: 31/08/2023

Dotació: 2.000€

Objectiu: Ajut al pagament de les despeses ocasionades per l'estada en un centre nacional o estranger


+ Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona
Convocatòria Premis Battestini 2023

Entitat: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

Termini: 03/09/2023

Dotació: 3.000

Objectiu: Aquests premis estan destinats a donar reconeixement a treballs publicats sobre millora en la prestació́ de serveis sanitaris en: a) atenció́́ primària/comunitària o sociosanitària i b) atenció hospitalària. Els treballs tenen haver sigut publicats els dos últims anys abans de la convocatòria actual dels premis.


+ Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Ajuts per la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició 2023

Entitat: Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 01/10/2023

Dotació: 12.000€

Objectiu: Convocar una ajuda, de perfil bàsic o clínic per a realitzar un projecte de recerca sobre un tema relacionat amb l'especialitat, la realització del qual ha de repercutir benefeciosament en l'Endocrinologia Catalana.