L'Acadèmia > Transparència

Balanç Social

- Balanç social 2019-2020


- Balanç social 2018-2019


- Balanç social 2017-2018


- Balanç social 2016-2017


- Balanç social 2015-2016


- Balanç social 2014-2015


- Balanç social 2013-2014


- Balanç social 2012-2013


- Balanç social 2011-2012


- Balanç social 2010-2011


- Balanç social 2009-2010


- Balanç social 2008-2009