Formació

El procés d’Acreditació d’Activitats de Formació Continuada


Per iniciar el procés d’acreditació d’una activitat, és necessari donar-se d’alta a la plataforma com usuari autoritzat per acreditar un activitat.


Si la persona que ho sol·licita és membre de la junta directiva de la societat que ho demana o membre del comitè científic de l’activitat, la validació per part de l’Acadèmia com usuari es farà sense demanar autorització prèvia a cap responsable de la junta directiva, i si la petició es demanada per part de una persona o entitat externa a la societat, es demanarà a la junta directiva de la societat autorització prèvia per validar la petició.


Com em puc validar per a poder acreditar una activitat?


La petició per acreditar una activitat es fa a través de la pàgina web www.acredita.net

Passos a seguir:

  1. Entrar a l’apartat "Alta nou organitzador/usuari"

  2. Dins de l’apartat "Nom de l’entitat" escollir Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i posteriorment escollir "donar d’alta usuari"

  3. Omplir les dades que els hi demana el formulari i escollir “ Alta usuari"

  4. Quan ja està feta la petició, des de l’Acadèmia s’activarà l’usuari i aquest rebrà el correu de conformitat per part de l’Acadèmia de que ja està donat d’alta.

Que faig després d’estar donat d’alta?


Amb l’usuari confirmat, vostè ja podrà entrar al sistema per acreditar una activitat, mitjançant la identitat mòbil ( Firma Mobile) o amb el certificat electrònic


En cas d’incidències tècniques per entrar o dubtes en el procés d’acreditació, han de contactar amb:

Servei d’Acreditació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya


Poden trobar més informació i ajuda per a tots els processos d’acreditació, en el següent enllaç:


Manual: https://www.acredita.net/pub/help/Procediment.aspx


Demo: https://www.acredita.net/video-file.aspx